HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Azərbaycanlıların soyqırımları

Soyqırıma məruz qalan Azərbaycan toponimləri

soyqrim tehlil toponim

Hər hansı bir ərazidə toponimlər sisteminin formalaşması üçün yüz illər, bəlkə də min illər lazımdır. Cənubi Qafqazda qədim türklərə, oğuz və qıpçak boylarına məxsus toponimlərin yaranmasından min illərlə zaman keçir. Azərbaycan, Gürcüstan və indiki Ermənistan ərazisində on minlərlə toponim məhz tarixin qədim qatlarında formalaşmışdır. Qədim türklər yaşadıqları ərazinin coğrafi relyefi, tarixi şəxsiyyətlərinin və tayfaların adları adlandırmışlar.

Anar İsgəndərov: Zəngəzur deyilən ərazinin bütün toponimləri türk adlarıdır

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini vəzifəsində çalışan Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəzifəsindən istefa verməsindən sonra həm Sovet İttifaqında, həm Ermənistanda, həm də xaricdə yaşayan ermənilərin Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirilməsi uğrunda mübarizəsi başladı. Digər tərəfdən də Azərbaycanda siyasi rəhbərlik qətiyyət göstərə bilmədiyinə görə Ermənistan müharibənin birinci dövründə Dağlıq Qarabağ deyilən ərazini işğal edə bildi. Nəticədə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olundu, ölkənin bir milyon vətəndaşı qaçqınlıq və köçkünlük həyatını yaşamağa məcbur edildi.