HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Sütun

1918-ci ildə Şamaxı qəzasında həyata keçirilən soyqırımı

IMG_0201

Qədim Azərbaycan şəhəri Şamaxı 1918-ci ilin martında erməni-daşnak qüvvələrinin dəhşətli talan və vəhşiliklərinə məruz qalmışdır. Fövqəladə Təhqiqat Komissiyanın üzvləri tərəfindən Şamaxı şəhəri və Şamaxı qəzası üzrə ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər haqqında 7 cild, 925 vərəqdən ibarət təhqiqat materialları toplanmışdı.

“Erməni soyqırımı”: Faktların həqiqəti

solmaz-tohidi1

Ermənilərin Yaxın Şərq və Qafqaz bölgələrində milli-siyasi qüvvə kimi siyasət səhnəsinə çıxmasının tarixi XIX əsrin əvvəllərindən – Rusiya-İran və Rusiya-Türkiyə müharibələrinin nəticələri olaraq 1813, 1828, 1829-cu illər Gülüstan, Türkmənçay və Adrianapol müqavilələri ilə başlayır. Bu müqavilələr əsasında   Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin tarixi ərazilərinin bölünməsi, ermənilərin İrandan və Türkiyədən əzəli Azərbaycan (13 xanlığın ərazisi) və Gürcüstan (Axaltsix və Axalkalaki) torpaqlarına köçürülməsi  erməni əhalisinin həyatında əsaslı iz qoydu. Yeni tarixi şərtlər, həmçinin istər Osmanlı Türkiyəsi, istərsə də Rusiya İmperiyasında erməni əhalisinin nisbətən üstün və qabaqcıl vəziyyəti,  er-məni milli şüurunda yüz illərlə bəslənən öz müstəqil  dövlətçiliyini yaratmaq ide-yasını artıq yetişməkdə olan erməni millətçiliyinin siyasi devizinə çevirdi. “Böyük Ermənistan” onun “yaradıcılarının” planlarına görə Osmanlı Türkiyəsinin və Rusiya İmperiyasının (Qafqazın – Azərbaycanın və Gürcüstanın) böyük ərazilərini əhatə etməli idi.  Bu isə hakimiyyətlə öz separatçı niyyətlərini bəyan etmiş erməni əhalisi arasında artıq müəyyən münasibətlərin başlanmasını şərtləndirirdi.

“GÖYÇAY ENSİKLOPEDİYASI”NA DOĞRU ƏHƏMİYYYƏTLİ ADDIM

Demək olar hər gün yeni-yeni kitabların işıq üzü görməsi barədə məlumatlara rast gəlirik. Sevindirici haldır. Müəlliflərimiz də var, nəşriyyatlarımız da. Doğrudur, oxucularımızın sayı hələlik arzu olunan səviyyəyə gəlib çatmayıb. Bütün hallarda ümumi mənzərə yəqin ki, qənaətbəxş sayıla bilər.

OBYEKT

Indi dəbdə olan sözlərdən biri də “obyekt” sözüdür. Bu sözdən açıq-aşkar sezilən həvəslə çox adam istifadə edir. Və bu söz əslində olduqca faydalı, istifadə olunanda xeyli yersiz təfərrüatlara qənaət etmək imkanı yaradan sözdür.


EPİTETLƏRİN SÜQUTU

Epitetlər həmişə və deyəsən bütün dillərdə olub. Hətta elə vaxtlar olub ki, insanlar epitetlərdən istifadə ediblər, amma faydalandıqları sözlərin epitet olduğunu bilməyiblər…

BB

Faydalı olduğu açıq-aşkar sezilən azleks.az saytında Qulu Məhərrəmli və Rafiq İsmayılov tərəfindən tərtib edilmiş “Azərbaycan dilinin frazeologiya lügəti”nə istinadən bildirilir ki, “bas bayıra” ifadəsi “rədd ol”, “gözüm səni görməsin” mənasında əmr, təkid bildirən ifadədir.