HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

300 söz

HƏRŞEYŞÜNASLIQ SİNDROMU

Vikipediyada yazılıb ki, tibb terminologiyasında sindrom yalnız aşkar olunmuş xarakteristikaların məcmusuna aid edilir. 

VVV

Vətəndaşları müxtəlif qruplara ayırmaq olar. İmkanlı və imkansız vətəndaşlar var. “Hüquq”u lazım ola biləcəyindən xeyli çox və “hüquq”u lap az olan vətəndaşlar var. Savadlı, üstəlik diplomlu və savadsız, amma diplomu olan vətəndaşlar da var.