HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Söhbət

Faiq Ələkbərli: “Türkiyə türkcəsinin ortaq türkcəyə çevrilməsi mümkünlüyü daha çoxdur.”


AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Faiq Ələkbərli ilə ortaq türkcədən danışdıq.

– Ümumiyyətlə ortaq türkcə nə üçün lazımdır?

Əvvəllər bir-birini yaxşı anlayan Orta Asiya, Anadolu, Azərbaycan, Volqaboyu və s. türk xalqları son iki əsrdə bir-birini anlamamağa başladılar. Ortaq türk dilinin də ortaya çıxmasına zərurət bir-birimizi artıq əvvəlki tək anlaya bilməməkdən irəli gəlir.