HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

samf

Rəfael Hüseynov: “Rusiyada bütün azərbaycanlılara mənfi münasibət göstərildiyini demək, ədalətsizlik olardı”

DSC00871 Rəfael Hüseynov Bakı Dövlət Universitetini, Sorbonna Universitetinin aspiranturasını bitirib. “Molodyoj Azerbaydjana” qəzetinin baş redaktoru, “Komsomolskaya pravda” qəzetinin şöbə müdiri olub. “Raboçaya tribuna” qəzetinin baş direktoru, “Trud” qəzetinin baş redaktor müavini, “Tribuna” qəzetinin şef-redaktoru vəzifələrində çalışıb. Rusiya Jurnalistlər İttifaqının katibi, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin rəyasət heyətinin üzvüdür. Rusiyanın əməkdar mədəniyyət işçisidir.