HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Cəbrayıl

Cəbrayıl torpaqları yenidən canlanır

Vətən müharibəsində işğaldan azad olunan Cəbrayıl rayonu özünün münbit torpaqları ilə tanınır. Ermənilər bu torpaqları 27 ildir istismar edirdi.