HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Təhlil

Azərbaycan ərazisində törədilmiş terror-təxribat aktları

erm-terror-avtobus

Ermənistan dövlətinin və  erməni diasporunun maliyyə və təşkilatı yardımı ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən erməni terrorçu təşkilatlarının Azərbaycana qarşı apardığı terror müharibəsi 1980-ci illərdən başlayaraq ardıcıl xarakter almışdır.

Güllələnən heykəllər, itkin düşən abidələr

Şuşa abidələr

1992-ci il mayın 8-də Şuşa şəhəri erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edildi. İşğal zamanı 200 nəfər şəhid, 150 nəfər əlil oldu, 552 körpə yetim qaldı, 22 minə yaxın insan qaçqın düşdü, 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamlarının ev-muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat bniası tamamilə dağıdıldı. Bu, Şuşanın son itkiləridir…   

Şuşa – strateji şəhər

Şuşa qalasının divarları

1805-ci il mayın 14-də Rusiya ilə Qarabağ xanlığı arasında bağlanmış Kürəkçay müqaviləsinə (“Andlı öhdəlik”) görə, Şuşa qalasında rus qoşun dəstələri yerləşdirildi, 1822-ci ildə isə Qarabağ xanlığı ləğv edilib əvəzində eyni adlı əyalət yaradıldı. 1840-cı il islahatı ilə Qarabağ əyaləti yerində yaradılmış və Kaspi (Xəzər) vilayətinə daxil edilən Şuşa qəzası 1868-ci ildən Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasına verildi. Bu vəziyyət 1920-ci il Azərbaycan sovetləşənə qədər davam etdi. 1917-ci ildə Şuşa qəzası müvəqqəti hökumət vaxtında Xüsusi Zaqafqaziya komitəsinə tabe olan Yelizavetpol quberniyasına, 1918-1920-ci illərdə isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərkibində Gəncə quberniyasına daxil oldu.

AVRONEST haqqında mülahizələr

elxan-suleymanov_14

1. Avronest-də əsas tərəfdaş olan Avropa Parlamenti Ermənistan tərəfindən törədilmiş beynəlxalq işğala cavab olaraq, Azərbaycanın beynəlxalq hüquqlarını qorumaq üçün heç bir tədbir görmür, baxmayaraq ki, digər dövlətləri zəbt yaxud işğal edən ölkələri davamlı tənqid edir.