HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

ARAŞDIRMA

Koronavirusun dünya iqtisadiyyatına təsiri

Koronovirusun qlobal səviyyədə yaratdığı iqtisadi problemlərin miqyası böyük olsa da fundamental iqtisadi əsaslara malik olmadığından kornovirusun təsirini xarici amil kimi qiymətləndirmək olar. Buna görə də ehtimal etmək olar ki, virus aradan qalxdıqdan sonra dünya iqtisadiyyatı sürətlə toparlana biləcəkdir. Lakin, virusun yaratdığı problemlərin iqtisadi zərərləri də az olmayacaqdır.