HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

ARAŞDIRMA

Professor Asif Hacılının AMEA-nın Folklor İnstitutunun Mərasim folkloru şöbəsinin aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Atəş Şövkət oğlu Əhmədli ilə “Göyçay Ensiklopediyası” ətrafında mükaliməsi


Asif Hacılı. Hörmətli Atəş müəllim, Sizi salamlayır və dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının (AVCİYA) prezidenti, görkəmli ictimai xadim Elxan Süleymanovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə bu Assosiasiyanın kollektivi möhtəşəm bir layihənin – “Göyçay Ensiklopediyası”nın üzərində işə başlayıb. Bir qədər əvvəl Elxan müəllimin millət vəkili olduğu Şamaxı rayonu haqqında AVCİYA tərəfindən “Şamaxı Ensiklopediyası” hazırlanmışdı. Ensiklopediyaların ümumi prinsipləri eyni olsa da, Azərbaycanın mərkəzi rayonlarından olan Göyçayın özünəməxsus xüsusiyyətləri bu Ensiklopediyada nəzərə alınacaq. Özünəməxsusluq təbii şərait, coğrafiya, regional mühitlə müəyyənləşir və ilk növbədə folklorda, etnoqrafiyada təzahür olunur. Buna görə də Göyçay əsilli folklorşünas alim, hazırda bir neçə cildlik “Göyçay folkloru” antologiyasının üzərində çalışan tərtibçi kimi Sizinlə müəyyən müzakirə və mükalimə aparmağı əhəmiyyətli hesab etdik. İlk sualım da məhz bu bölgənin diyarşünaslıq baxımından səciyyəsi, folklor, mədəniyyət baxımından özünəməxsusluğu haqqındadır. Qədim və özünəməxsus bölgələrimizdən olan Göyçayın bu özünəməxsusluğunu nədə görürsünüz? Bu özünəməxsusluq ilk növbədə Göyçay ərazisinin tarixindən, təbiətindən, coğrafiyasından, təsərrüfatından və sairədən qaynaqlanır. Bu amillər və Göyçayın mədəni, folklor mühitinin ümumi səciyyəsi haqqında fikriniz?

Bir daha “Quba” sözü haqqında


Ölkəmizin, xalqımızın tarixilə səsləşən, tarixin dərin qatlarından xəbər verən, öz ilkin mənasından qoparaq geniş məna ərz edən, toponimə, hidronimə, antroponimə çevrilən sözlərdən biri də Qubadır. Bu söz min ildən çoxdur ki, əlamət bildirmək xüsusiyyətini itirib isimləşib, başqa yerlərlə yanaşı, Azərbaycanımızın qədim tarixə malik bir diyarının mərkəzi olan şəhərin adına çevrilib.

“Göyçay tarixi”


Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası (AVCİYA)  özünün çoxillik milli maarifçilik ənənəsinə sadiq qalaraq “Göyçay tarixi” adlı yeni kitabını oxuculara təqdim edib. Kitabın ideya müəllifi və naşiri AVCİYA-nın prezidenti Elxan Süleymanov, müəllifi AVCİYA-nın vitse-prezidenti, tarix üzrə elmlər doktoru, professor Məhərrəm Zülfüqarlıdır.

Jurnalistikada mənbə


Reportyorluq, jurnalistika iki böyük önəmli bacarıq, vərdiş tələb edir.  Bunun birincisi müsbət informasiya toplamaqdır.  Əslində jurnalistlərin xəbərləri bir araya toplamaq üçün istifadə etdikləri hər şey informasiya mənbələridir. Mövzuları,  dünyada baş verən hadisələri izləyicilərə çatdırmaq, izah etmək üçün mənbələr çox vacibdir. Jurnalistlər öz müşahidələrini, analizlərini mümkün qədər çox istifadə etməyə çalışırlar. Amma bu çox vaxt mümkün olmur. Bəzi hadisələr və ya məsələlər jurnalist ora çatmadan bitir. Yalnız öz gördüklərini xəbər verən jurnalistlər gözdən kənar məqamları izah edəcək  mənbələri olmadıqda, xəbərin böyük bir qisimini  qaçırırlar.