HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Şəbəkə

BİZİM EVİMİZİ YIXAN PAFOS OLDU

Yazar Miri Rəsulzadə ilə söhbət

 

– Miri müəllim, sosial şəbəkə sizin gündəlik həyatınızda hansı yeri tutur?

 

– Sokratın çox qəşəng bir sözü var ki, danış səni tanıyım. Bu gün hamı deyə bilər ki, daha Platona, əl-Fərabiyə, Mövlanaya ehtiyac yoxdur. Facebook profilini göstər səni tanıyım.