HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

video-gündəlik

Şuşa qalasının açarı

Qədim Şuşa artıq düşmən tapdağından azaddır və ora qayıdacağımız gün uzaqda deyil. Milli Tarix Muzeyinin Silahlar və Bayraqlar fondunun unikal kolleksiyaları arasında Şuşa qalasının açarı ən qiymətli eksponatlardan hesab olunur və xüsusi həssaslıqla qorunur.