Xəbər

XX əsrin dəhşətli faciəsi – Xocalı soyqırımından 27 il keçir

Bütövlükdə Azərbaycan xalqına qarşı
yönəldilmiş Xocalı soyqırımı öz ağlasığmaz
qəddarlığı və qeyri-insani cəza üsulları ilə bəşər
tarixində bir vəhşilik aktıdır. Bu soyqırımı, eyni
zamanda, bütün bəşəriyyətə qarşı tarixi bir cinayətdir.
Heydər Əliyev
Ümummilli lider