Azərbaycanlıların soyqırımları

1918-ci ilin avqustu. Bakı kəndləri

2003-cü ildə “Üç Nöqtə” qəzetində çalışarkən, Bakının ətraf kəndlərində sosial problemləri işıqlandıran reportajlar hazırlayırdım. Həftəyə bir reportaj… Zaman ötdükcə, yazılara təkcə problemləri deyil, həm də kəndin tarixi, abidələri, maraqlı insanları haqda bilgiləri də əlavə etdim.  Söhbət etdiyim insanlar yaşadıqları kəndin tarixini danışanda 1918-ci il hadisələrini xüsusilə qeyd edirdilər.  Beləcə, reportajlarda 1918-ci ilin Mart soyqırımını ayrıca yarımbaşlıq altında yazmağa başladım. Hətta redaktorum Rəsul Mirhəşimli yarımbaşlıqları nəzmə çəkirdi, yazını daha konkretləşdirməyə çalışanda isə hər cümləni müdafiə etməli olurdum.  Həmkarlarım yazıların uğurlu alındığını düşünürdülər.

Xocalının beş Milli Qəhrəmanından biri

Araz Səlimovu Xocalıda və ona yaxın ərazidə yaxşı tanıyırdılar. Yaşı o qədər də çox deyildi. 32 yaşı təzəcə tamam olmuşdu. Amma bu yaşın çərçivəsinə sığmayan əməlləri vardı.

1918-1920-ci illərdə İrəvan quberniyasında azərbaycanlıların soyqırımı

Ermənilərin 1918-1920-ci illərdə azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırımı, azərbaycanlıların yaşayış məntəqələrinin silah gücünə darmadağın edilməsi bərədə o dövrün arxiv sənədlərində və dövri mətbuatında kifayət qədər materiallar öz əksini tapmışdır.

 

 

20 Yanvar və Xocalı faciələri 1918-ci il mart soyqırımının davamı idi

Vətəni, torpağı, daimi yaşayış yeri olmayan ermənilər dünyaya səpələnərək günləri xoş keçən yerlərdə ömür sürmüşlər. Yerli şəraitə “uyğunlaşmağı”, güclülərə “xidmət göstərməyi” yaxşı bacaran bu “alət millət” daim xəyanətkarlıq, satqınlıq “nümunəsini” də ortaya qoyub.

Ermənilər türklərə qarşı

Artıq yüz ildir deyilən, get-gedə böyüyən yalanların “yüz illiyi”nə də gəlib çatdıq. Ermənistanın və erməni lobbisinin hər il aprel ayında “vay-şüvən”, türklərə qarşı uydurma “soyqırımı” iddiaları bu qondarma hadisənin növbəti il dönümü ərəfəsində pik həddinə çatmaqdadır.