Xəbər

Bizə informasiya müharibəsi nə dərəcədə lazımdır ?

675922_31339

Bu gün Azərbaycanda ən çox işlənilən açar ifadələrdən biri də məhz informasiya müharibəsidir. Çünki, biz artıq üstündən 20 il keçmiş bir müharibənin hələ də passiv mərhələsini yaşayırıq. Yəni, müharibə hələ bitməyib.

Məruzəçi AVCİYA ilə görüşəcək

MilicaMarkovic

Azərbaycanda faktaraşdırıcı səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Sosial işlər, sağlamlıq və davamlı inkişaf komitəsinin “Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrinin sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsi” üzrə məruzəçisi xanım Milica Markoviç bu gün “Sərsəng harayı” layihəsini həyata keçirən Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasında olacaq, layihə rəhbəri və işçi heyəti ilə görüşəcək.