HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Soyqırım yalanına 100-cü il dəstəyi?

BRAF

Türkiyə və Azərbaycanın da üzv olduğu Qara Dəniz Ölkələrinin Yayım Tənzimləyici Orqanları Forumunun (BRAF) 2015-ci ildəki altıncı illik iclası Ermənistanda keçiriləcək.