HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Bukinist Mendel

“AZƏRBAYCAN” qəzetinin çapı mühüm siyasi-ictimai hadisə oldu

gazet

1918-ci il 15 sentyabr günü Azərbaycanın XX əsr tarixinə Bakının bolşevik, erməni daşnak və rus menşevik hakimiyyətindən azad edilməsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin öz paytaxtına qayıtmaq və geniş mənada dövlət quruculuğuna başlamaq imkanı əldə etməsi günü kimi daxil olub. Lakin həmin gün daha bir tarixi hadisə baş verib: Şimali Azərbaycan ərazisində ilk dəfə “Azərbaycan” adlı qəzet işıq üzü görüb. 

Abxaziya münaqişəsi abxaz alimin təqdimatında

IMG-20140714-WA0005

Abxaz müəllif Oleq Nesteroviç Damenianın qələmə aldığı “Abxaziya əsrlərin qovşağında” (Абхазия на рубеже веков) kitabı 2011-ci ildə Sankt Peterburqun Yuridiçeskiy Çentr Press nəşriyyatında 500 nüsxə tirajla çapdan çıxmışdır. Fəlsəfə elmlər doktoru Damenia 1992-1996-cı illərdə qondarma Abxaziya Parlamentinin deputatı olmuşdur və hal-hazırda Suxumidə Strateji Araşdırmalar Mərkəzinə rəhbərlik edir.

K.İ.Kazenin və O.R.Ayrapetovun abxaz separatizminə haqq qazandırmaq cəhdi

bukinist mendelGürcü-abxaz münaqişəsi 1917-1992 (Грузино-абхазский конфликт 1917-1992) K.İ.Kazeninin tərtibçiliyi, O.R.Ayrepetovun kitaba söz ardı ilə 2013-сü ildə “Yevropa” nəşriyyatında çap edilib. “Yevrovostok” seriyasından nəşr edilən bu kitab, müqəddiməsində qeyd olunur ki, millətlərarası qarşılıqlı münasibətlərin uzun və mürəkkəb tarixinin ən ümumi konturlarını cızmaq imkanıdır. Kitabda Rusiya imperiyasının dağılmasından gürcü-abxaz müharibəsinin başlanmasına kimi Abxaziyanın milli problemi ilə bağlı olan nəşr olunmuş çıxış, sənəd və xatirələrdən fraqmentlər yer alıb. 

Cənubi Osetiya-Gürcüstan münasibətləri Blievin birtərəfli baxışında

Mark Bliev Cənubi OsetiyaMark Blievin “Cənubi Osetiya: Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin toqquşmasında” (Южная Осетия: в коллизиях российско-грузинских отношений) kitabı 2013-cü ildə Moskvada 1000 nüsxə tirajla çap olunmuşdur. Rusiya Federasiyasının Şərəf ordeni ilə təltif edilmiş, tarix elmləri doktoru Bliev, Şimali Osetiya Dövlət Universitetinin kafedra müdiridir. 

Hyundai Santa Fe, Honda CR-V, Mitsubishi Outlander və Mazda CX-5 ilə Moskvadan… Dağlıq Qarabağa

BUKINIST MENDELAyda 2 dəfə çıxan “Avtorevyu” adlı Rusiya jurnalı var. Bakı metrosunun stansiyalarında qəzet köşklərinin fəaliyyətinə xitam verilməzdən əvvəl, bu jurnalın nömrələrini  almaq asan idi. İndi də yəqin abunə yolu ilə əldə edə bilərsiniz bu jurnalın nüsxələrini. Ya da internetə girib http://autoreview.ru/ yazarsınız və istədiyiniz qədər bu jurnalın materiallarını oxuya bilərsiniz.