HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Sütun

Müasir dünyanın kabus-şəhəri

1453385_710018609008630_1948631730_n

Əvvəlcədən təyin olunmuş dəyərlilik əbədi deyil. Əvvəl-axır kibrit, fayl, təkər, çəkmə, saksafon, zavod, hətta qoruq da dəyərini itirir. Sivilizasiyalar da elədir. Şəhərlər də. Tarix yüzlərlə, minlərlə şəhərin məhvini arxivində saxlayır.

Ermənilər Qafqazda yerli xalq deyil

DSC_1139

Ermənilərin Qafqazda yerli xalq olmadığı və buraya başqa ərazilərdən gəlmələri mütəxəssislər tərəfindən çoxdan sübut olunmuş faktdır.