HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

İlyas Babayev

Fotoqalereya

İLYAS BABAYEV (1935-2017)

Ötən ilin dekabrında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, tarix üzrə elmlər doktoru, professor İlyas Babayev dünyasını dəyişdi.

 

Muzey əməkdaşları kitab müzakirəsində iştirak ediblər

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşları mütəmadi olaraq yeni nəşr olunan kitabların müzakirəsində iştirak edirlər. Belə ki, mərhum tarixçi-arxeoloq, professor İlyas Babayevin (1935-2017) “Numizmatika üzrə məqalələr toplusu” (rus dilində, Bakı: 2017, CBS production, 142 s.) əsərinin müzakirəsində Muzeyin Numizmatika və epiqrafika elmi-fond şöbəsinin müdiri, t.ü.e.d., prof. Əli Rəcəbli və şöbənin elmi işçisi, t.ü.f.d. Aygün Məmmədova da çıxış ediblər.

 

ВСПОМИНАЯ ИЛЬЯСА БАБАЕВА

Моё первое знакомство с археологом по имени Ильяс Бабаев, состоялось заочно, когда о нём говорили российские специалисты. Вернувшись в Баку и приступив к изучению другого исторического вопроса, мой научный консультант – академик Играр Алиев – порекомендовал поговорить с профессором Ильясом Бабаевым по поводу римских находок.

 

ÖLÜMÜNƏ HEYFSLƏNDİYİM ALİM

(Böyük ehtiramla andığım, ölüm xəbərindən sarsıldığım mərhum arxeoloq alim, professor İlyas Babayevin ruhuna ithaf olunur)

 

Böyük itki

Maddi mənbəələr əsasında bəşəriyyətin tarixi keçmişini öyrənməkdə, qədim əmək alətləri, insan məskənləri,qəbirlər, qaya təsvirləri, silahlar, istehkamlar və s. maddi mədəniyyət qalıqlarının tədqiqi ilə 58 ildən çox məşğul olan AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor İlyas Atababa oğlu Babayev 82 yaşında dünyasını dəyişdi. Bu da Azərbaycan elminin arxeologiya sahəsində böyük itkiyə səbəb oldu.

Yaddaşlarda izi qalan tarixçi alim

Maral POLADOVA 
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Elmi nəşrlər və proqnozlaşdırma şöbəsinin baş mütəxəssisi 

 

AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor İlyas Babayev 82 il öncə Azərbaycanın dilbər guşələrindən birində – Quba rayonunun Xanagah kəndində, çox sadə və zəhmətkeş bir ailədə dünyaya göz açmışdı.