HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Kəlbəcər

Кəlbəсər rayonu

Кəlbəсər rayonu – Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon. 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. Kiçik Qafqazın mərkəzi hissəsindədir. Qərbdə Ermənistan Respublikası ilə həmsərhəddir. Sahəsi 3054 km2, əhalisi 73,6 min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Kəlbəcər şəhəridir.