HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Fəlsəfə doktoru

RETROSPEKTIVA- Texnika üzrə fəlsəfə doktoru Nigar İsmayılova ilə SÖHBƏT

Nigar ismayilova

Nigar İsmayılova-1986-cı ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının İqtisadiyyat, Beynəlxalq İqtisadi Münasibətlər və Menecment fakültəsinin “Tətbiqi Riyaziyyat” ixtisasını bitirib. Texnika üzrə fəlsəfə doktorudur. AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda “Qeyri-səlis çoxluqlar üçün bir sinif hamar mənsubiyyət funksiyalarının tətbiqi və tanıma sistemlərində tətbiqi (2011-2014)” adlı dissertasiyanı müdafiə edib. Elmi fəaliyyətdə fərqləndiyinə görə AMEA-nın Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub.