HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Fəlsəfə doktoru

RETROSPEKTIVA – Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərovla SÖHBƏT

фаиг алекберов

Faiq Ələkbərov 1977-ci ildə anadan olub. BDU-nun məzunudur.  2001-2004-cü illərdə AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun aspiranti olub. 2005-ci ildə “ХХ əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb.

RETROSPEKTİVA- Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərovla SÖHBƏT

фаиг алекберов

Faiq Ələkbərov 1977-ci ildə anadan olub. BDU-nun məzunudur.  2001-2004-cü illərdə AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutunun aspiranti olub. 2005-ci ildə “ХХ əsrdə Azərbaycanın ictimai-siyasi və fəlsəfi fikir tarixində Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yeri və rolu” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb.