HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

1905.az rəsm qalereyası

Bax! Gör! Unutma!

Rəssam: Vaqif Ucatay
Rəssam: Vaqif Ucatay

Ermənilərin demək olar hər yerdə, hər zaman tətbiq etdiyi “klassik” vəhşiliyi əsirlərin kürəyinə su ilə dolu samovar bağlayıb qaynatmışlar. (Mir Möhsün Nəvvab “Erməni – Müsəlman davası 1905-1906-cı illər.”)

Bax! Gör! Unutma!

Vaqif-Ucatay1.minXaspolad adlı bir müsəlman Qalanın ətrafında yerləşən bir dəyirmanı icarəyə götürmüş və onu bir kişi ilə övrətinə tapşırmışdı. Qarət və qan tökməklə məşğul olan erməni dəstələrinin biri həmin dəyirmana gələrək böyük bir faciə törətmişdilər.

BAX! GÖR! UNUTMA!

?????????????????

Mərhum İbrahim xanın hökmranlığı zamanında Pənahabad, yəni Şuşa qalasının şərq tərəfində Bağırqan dağı deyilən yerdə bir uca qaya vardı. Həmin dağda öz təbəələri ilə Avan Koxa adlı bir erməni yaşayırdı. Avan Koxa öz təbəələrinə buyurmuşdu ki, harada əllərinə müsəlman düşsə, tutub onun hüzuruna gətirsinlər.