HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Şuşa

Şuşa rayonu

Şuşa rayonu-Azərbaycan Respublikasında inzibati rayon. 1930-cu ildə təşkil edilmişdir. 1963-cü ildə ləğv edilərək ərazisi Xankəndi rayonuna (1978-ci ildən Əsgəran rayonu) verilmişdir. 1965-ci ildə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. Kiçik Qafqazda Qarabağ silsiləsi ərazisində yerləşir. Sahəsi 290 km2, əh. 26.7 min nəfərdir (01.01.2006). Mərkəzi Şuşa şəhəridir.