HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Atəşkəs davam edir…

Azərbaycan Ordusu – 102

Dünya orduları ilə müqayisə ediləcək dərəcədə inkişaf etmiş və adı böyük hərflərlə yazılmağa layiq olan AZƏRBAYCAN ORDUSU