HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Söz

Pəncərə

Bir üzü soyuqdur, bir üzü isti

Pərdə arxasında nə var, gizlidir.

Bütün pəncərələr gözü kölgəli,

Bütün pəncərələr  ikiüzlüdür.

Yusif Nazim Ərəbsoy – Zəfər simvolu

(Şeir Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi “Vətənvərpərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi”ndə Poeziya janrı üzrə 1-ci yerə layiq görülüb)

Məmməd İbrahim – VƏTƏNDƏN YAZ

Yurda sarı çəkir bizi xəyallar,
Vətəndən yaz, Vətəndən yaz, qardaşım!
Gözümüzdə çözələnir o yollar,

O yollarda itəndən yaz, qardaşım!
Vətəndən yaz, Vətəndən yaz, qardaşım!