HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Söz

Pəncərə

Bir üzü soyuqdur, bir üzü isti

Pərdə arxasında nə var, gizlidir.

Bütün pəncərələr gözü kölgəli,

Bütün pəncərələr  ikiüzlüdür.

Yusif Nazim Ərəbsoy – Zəfər simvolu

(Şeir Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi “Vətənvərpərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi”ndə Poeziya janrı üzrə 1-ci yerə layiq görülüb)

Məmməd İbrahim – VƏTƏNDƏN YAZ

Yurda sarı çəkir bizi xəyallar,
Vətəndən yaz, Vətəndən yaz, qardaşım!
Gözümüzdə çözələnir o yollar,

O yollarda itəndən yaz, qardaşım!
Vətəndən yaz, Vətəndən yaz, qardaşım!

Fuad Babayev MƏHSUL DAR

Gözəl Jurnalistimiz Məmməd Nazimoğlu günlərin bir günü çayxanada əyləşib dostları ilə dərdləşirmiş. Bu zaman qonşu masadan bığ yeri təzəcə tərləmiş bir cavan həmsöhbətlərinə müraciətlə üçüncü romanı üzərində işləməyə başladığını söyləyir. Rəhmətlik bu “bəyanat”ı eşidib çox təəccüblənmişdi…