HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Söz

Ziyallı sözü

Bir anlıq iki zamanı yanaşı qoyaq.

Müharibə dövrü, hamı birdir. Şəhər və kəndlərimizin, xüsisilə Şuşanın azad olunmasını gözləyir, arzu edirik.

Pəncərə

Bir üzü soyuqdur, bir üzü isti

Pərdə arxasında nə var, gizlidir.

Bütün pəncərələr gözü kölgəli,

Bütün pəncərələr  ikiüzlüdür.

Yusif Nazim Ərəbsoy – Zəfər simvolu

(Şeir Mədəniyyət Nazirliyinin elan etdiyi “Vətənvərpərlik mövzusunda ədəbiyyat müsabiqəsi”ndə Poeziya janrı üzrə 1-ci yerə layiq görülüb)