HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Xocalı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan xalqına müraciətindən – Bakı şəhəri, 23 fevral 2012- ci il.

…Son iki əsrdə erməni millətçiləri tarixi Azər­baycan torpaqları hesabına mifik “Böyük Ermənis­tan” ideyasını gerçəkləşdirmək məqsədilə dəfələrlə xalqımıza qarşı terror, kütləvi qırğın, deportasiya və etnik təmizləmə kimi bəşəri cinayətlər törətmiş­lər. XX əsrin sonunda dünyanın gözü qarşısında baş verən, qəddarlığı və amansızlığı ilə fərqlənən Xocalı soyqırımı isə bu təcavüzkar siyasətin ən qan­lı səhifəsi idi. Bu ağır cinayətə görə siyasi-hüquqi məsuliyyət birbaşa Ermənistanın o zamankı və in­diki rəhbərliyinin, Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin üzərinə düşür.