HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

Təhlil

Ermənistanın təşəkkülü və İrəvanın ermənilərə verilməsi məsələsi

 

1918-ci il fevralın 23-də bölgənin ali hakimiyyət orqanı kimi Tiflisdə yaranan Cənubi Qafqaz Seymi özünü Rusiyanın bir hissəsi hesab etsə də, bolşevik hakimiyyətini qəbul etmədiyindən Sovet Rusiyasının imzaladığı Brest-Litovsk sülh müqaviləsinin Qafqaza aid maddələrini yerinə yetirməkdən imtina etdi. Osmanlı hökuməti Brestdə Sovet Rusiyasına qəbul etdirdiyi Qafqazla bağlı müqavilə şərtlərini yeni elan olunan Cənubi Qafqaz Seyminə də qəbul etdirmək məcburiyyətində qaldı.

Ermənistan Cənubi Qafqaz münaqişələrinin katalizatorudur

 

XIX əsrin əvvəllərində Rusiyanın Qafqazı ələ keçirmək üçün apardığı müharibə Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay (1828- ci il) müqavilələri ilə nəticələndi. Azərbaycan torpaqları iki hissəyə bölündü.