İlyas Babayev

Fotoqalereya

İlyas Atababa oğlu Babayev

 

İ.Babayev 1935-ci ildə Quba rayonunun Xanəgah kəndində anadan olub. Bakı Dövlət Universitetinin tarix fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirdikdən sonra, SSRİ Elmlər Akademiyası Arxeologiya İnstitutunun Leninqrad bölməsinin aspiranturasında oxuyub. 1965-ci ildə “Azərbaycanın antik və ilk orta əsrlər dövrü qliptika abidələri” mövzusunda namizədlik, 1983-cü ildə isə “Qafqaz Albaniyasının şəhərləri (e.ə. IV – b.e. III əsrlərində)” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.

 

1987-ci ildən Azərbaycan MEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutunun antik arxeologiya şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 2007-ci ildə Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü seçilib.

 

İlyas Babayevin əsas tədqiqatları qədim Azərbaycan dövləti – Qafqaz Albaniyasının tarixinə və arxeoloji problemlərinə həsr olunub. Qəbələ və Şəmkirdə arxeoloji tədqiqat aparan Azərbaycan-Koreya və Azərbaycan-Almaniya beynəlxalq ekspedisiyalarının rəhbəri idi. 2009-cu ildən Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının redaksiya şurasının, eləcə də Bakıda və Moskvada bir sıra elmi jurnal və nəşrlərin redaksiya şurası və redaksiya heyətlərinin üzvü idi. Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Yunanıstan, Macarıstan, Cənubi Koreya, İtaliya və digər ölkələrdə keçirilən beynəlxalq konqres, konfrans və simpoziumlarda çıxış edib.

 

Pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub və 36 il Azərbaycanın müxtəlif universitetlərində dərs deyib. 334 elmi əsərin, o cümlədən 15 monoqrafiya, dərslik və kitabın müəllifi, “Azərbaycan tarixi”, “Azərbaycan numizmatikası”, “Azərbaycan Sovet Ensiklopediyası” kimi fundamental əsərlərin həmmüəllifidir.

 

İlyas Babayev 2014-cü ildən “1905.az” portalının elmi-redaksiya şurasının rəhbəri idi.

 

Böyük alim və gözəl insan İlyas Atababa oğlu Babayevin işıqlı xatirəsi onu tanıyanların qəlbində daim yaşayacaqdır.

 

“Ermənilər Cənubi Qafqazda (məskunlaşma tarixindən)”

DSCF7463

1905.az portalının “Diskussiya klubu”nda Aqil Şahmuradovun müəllifliyi ilə çıxan “Ermənilər Cənubi Qafqazda (məskunlaşma tarixindən)” kitabını müzakirə etdik. Müzakirələrə Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor İlyas Babayev, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aqil Şahmuradov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Qorxmaz Mustafayev, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Əsədov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Kərimov, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dəyanət Musayev, Azərbaycan Turizm və Mədəniyyət Universitetinin doktorantı Elşən Məcidov dəvət olunmuşdular.

 

“Qəbələ Arxeologiyası” mövzusunda beynəlxalq elmi seminar keçirilib

Oktyabrın 21-də SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası, AMEA-nın Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu və Koreya Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə “Qəbələ Arxeologiyası” mövzusunda beynəlxalq elmi seminar keçirilib.

Денежное обращение Кавказской Албании в эллинистическую эпоху (конец IV- первая половина I вв. до н.э.)

Продолжаем публикацию ранних работ Член-корреспондента НАНА, доктора исторических наук, профессора Ильяса Бабаева в рубрике ИССЛЕДОВАНИЕ.

В результате похода Александра Македонского на Восток, начавшегося в 334 г. до н.э., как в Греческом мире, так и на Востоке произошли крупные политические, социально-экономические и культурные изме­нения, что прослеживается не только по письменным источникам, но и по разнообразным остаткам материальной культуры.

Некоторые вопросы изучения памятников глиптики в Азербайджане

Продолжаем публикацию ранних работ Член-корреспондента НАНА, доктора исторических наук, профессора Ильяса Бабаева в рубрике ИССЛЕДОВАНИЕ.

(Настоящее сообщение является кратким содержанием доклада, прочитанного автором на научной сессии аспирантов и соискателей АН Азербайджанской ССР в июне 1963 г)

{Представлено академиком АН Азербайджанской ССР А. С. Сумбатзаде)