Söhbət

Faiq Ələkbərli: “Türkiyə türkcəsinin ortaq türkcəyə çevrilməsi mümkünlüyü daha çoxdur.”AMEA Fəlsəfə İnstitutunun aparıcı elmi
işçisi, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Faiq Ələkbərli ilə ortaq türkcədən danışdıq.

– Ümumiyyətlə ortaq türkcə nə üçün lazımdır?

Əvvəllər bir-birini yaxşı anlayan Orta
Asiya, Anadolu, Azərbaycan, Volqaboyu və s. türk xalqları son iki əsrdə
bir-birini anlamamağa başladılar. Ortaq türk dilinin də ortaya çıxmasına zərurət
bir-birimizi artıq əvvəlki tək anlaya bilməməkdən irəli gəlir.