نقد و بررسی

تعداد ۴۹۹۲۸ خانواده (۲۵۰۰۰۰ آذربایجانی) در سال ۱۹۸۸ از سرزمینهای پدری خود در جمهوری ارمنستان کنونی طرد شده اند

deportasiya

روند تغییر نامروستا ها و شهرستانهای آذربایجانی نشین با جای نامهای ارمنی (۲۳۱ روستا و شهرستان) در اراضی آذربایجان غربی که حال جمهوری ارمنستان نام دارد و نیز اعمال فشار به آذربایجانی ها در جهت تغییر بافت جمعیتی از بدو تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان (سالهای ۱۹۳۰-۱۹۲۰) در جریان بوده و در سال ۱۹۸۸ به نقطه اوج رسیده است.

در سال ۱۹۸۸ تعداد ۴۹۹۲۸ خانواده (۲۵۰۰۰۰ آذربایجانی) از ۱۷۲ روستا کاملا آذربایجانی نشین، ۸۹ روستا با ترکیب قومی مخلوط و ۶ قصبه در آذربایجان غربی به زور از سرزمینهای پدری خود بیرون رانده شدند. در این روند ۲۲۶ آذربایجانی بدست ارمنی ها  (به شلیک گلوله کشته، دچار تصادفات رانندگی عمدی شده و در راههای کوهستانی یخ بسته و غیره) جان باخته و بیش از ۴۰۰ نفر نیز زخمی شده اند. خانه و اموال بسیاری از آذربایجانی ها به آتش کشیده شده است.

در قرن بیستم توپونیمهای ترکی موجود در ارمنستان به توپونیمهای ارمنی تغییر نام داده شده است.

Göyçə-xəritə

در کتابی تحت عنوان “Armenian acts of cultural terrorism”  به قلم جعفر قیاسی و ابراهیم بوزیئل از کتاب “اهالی ارمنستان شوروی” (چاپ سال ١٩٣٢) تألیفی کورکودیان اقتباس شده که تعداد دو هزار جای نام از کل ٢٣١۰ توپونیم موجود در ارمنستان در اوایل قرن بیستم میلادی ریشه ترکی داشته است.

تغییر بافت جمعیتی ایروان

Azeris_from_Iravan

در سال ۱۸۹۷ میلادی تعداد  ۲۹۰۰۶ نفر در منطقه ایروان ساکن بوده که ۱۲۵۲۳ نفر آنها را ارمنی ها و ۱۲۳۵۹ نفرشان را نیز آذربایجانی ها تشکیل داده اند.

چرا آذربایجانی رانده شده از ارمنستان در قره باغ اسکان داده نشدند؟

Erm--nistandan

همانگونه که مستحضرید، همزمان با شروع حوادث قره باغ موج ترور علیه آذربایجانی ها در ارمنستان شدت بیشتری بخود گرفت. آذربایجانی ها از سرزمینهای ابا و اجدادی خود در ارمنستان بیرون رانده شدند. “زوری بالایان” مدعی است “نیمی از آذربایجانی ها در مناطق زلزله زده سکونت داشتند و بعد از وقوع زمین لرزه ای آنها خودشان ارمنستان را ترک کرده اند.”