خبر

توماس ده وال: “جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان صرفا بعنوان وطن جدیدی برای ارمنی ها تشکیل شده بود”

Tomas de Vaal

در قرن نوزدهم میلادی بدنبال انتقال هزاران خانواده از ایران و ترکیه برای اقامت گزینی در متروپل، ایروان به تدریج به صورت شهر ارمنی نشین در آمد. بااین حال آن شهر هنوز در سال ١٨٧۰ جمعا تعداد ١٢ هزار نفر جمعیت داشت و به تعبیر دیگری وسعتش از شهر شوشا نیز کوچکتر بود. و آوارگان ارمنی ترجیح میدادند تا در باکو بدنبال کار بگردند. (رجوع شود به ص ١٧٧-١٧٨ در Lourie, Yerevan’s Phenomenon)

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

“جاسوسان داشناکی دولت ارمنی در تلاش هستند تا قره باغ را به ارمنستان ملحق کنند. این بمعنی محروم ساختن اهالی قره باغ از منبع حیاتی مرتبط با باکو و پیوند دادن آن به ایروان میباشد که هرگز و هیچ گونه ارتباطی با آن نداشته است. دهاتیان ارمنی در پنجمین کنگره خود تصمیم به رسمیت شناختن آذربایجان و پیوستن به آن گرفتند.”