ترتیب تاریخی حوادث

قتل عام سالهای ١٩۰٥-١٩۰۶

azerilerin soykirimi

قتل عام سالهای ١٩۰٥١٩۰۶: در نتیجه کشتارهای وسیع ای که در این سالها بدست دسته های مسلح ارمنی رقم خورد، ٧ شهر بزرگ قفقاز جنوبی بشدت ویران گشته و۲٥۲ روستا در ١۲ ولایت طومعه حریق گردیده و تخریب شده است. صد هزار خانواده از ولایات و چند هزار نفر نیز از شهرهای خود آواره و ده هزار نفر نابود گشته اند.