نقد و بررسی

جعل کاری ارمنی که از موسی خورنی سرچشمه میگیرد

erməni saxtakarlığı

در دوره های مختلفی پیرامون موضوعاتی چون شکل گیری ملت ارمنی، خصوصیات استثنایی ملی، ویژگیهای زبانی و تاریخ آنها نظرهای متضادی ارایه شده است. برخی از مورخان سرآغاز تاریخ ارمنی را به صدر شکل گیری تمدن بشری وصل داده و خاستگاه آنها را مستقیما به فلات آناتولی و قفقاز کشانده اند. آنها ادعا میکنند که ارامنه اهالی بومی این مناطق بوده اند و برای اثبات ادعاهایشان منابع معتبر تاریخی را گواه نمیاورند بلکه بیشتر به اطلاعاتی آمیخته به موضوعات اساطیری و مذهبی اتکا میکنند که در مورد اصالت آنها تردیدهای فراوانی هست.

تا زمان استیلای روسها، ارامنه هرگز در منطقه صاحب اکثریت نبوده اند

rusiya istilasi

 در بیانات سرتاسر مزخرف سرژسرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان که هیچ ربطی به واقعیتهای علمی و تاریخی ندارد، آمده بود که “فقط ارمنیان” تنها ساکنین قره باغ در طول هزاران سال بوده اند و طوایف عشایری ترک مسلمان فقط در نیمه دوم قرن هجدهم به آنجا مهاجرت کرده اند. آنها فقط ۵ در صد تعداد کل ساکنین را در اوایل قرن گذشته تشکیل داده اند.” برای اینکه باور شدنی بنظر برسد، سرکیسیان به “منابع رسمی” پر معمای ترکی متعلق به قرن هجدم استناد میکند. طبعا صاحب این مزخرفات قرار نبود موضوع منبع استناد خود را روشن کند، زیرا چنین منابع ای در آزمایشگاه ارمنی برای جعل تاریخ نیز موجود نمیباشد. در واقع آرشیوهای ترکی گواه بر عکس این موضوع میباشد. آرشیو مرکزی دولتی وابسته به هیأت وزیران ترکیه کتاب ۶۶۰ صحفه ای حاوی مطالب آرشیوی را تحت عنوان “قره باغ به روایت اسناد عثمانی” به طبع رسانده است.

ساموئل ویمس: “روسها در راستای منافع ژئواستراتژیک خود بافت جمعیتی قفقاز را تغییر داده بودند”

samuel weems

…روسیه از سال ١٨٢۶ شروع به الحاق قفقاز نموده است. مطابق اسناد آن دوره موجود در روسیه، تعداد ٩۰ هزار نفر در قراباغ سکونت داشته است. در آن منطقه یک شهر بزرگ و ۶۰۰ روستا وجود داشته که فقط در ١٥۰ روستا ارمنی ها اسکان یافته بودند. اواخر قرن نوزدهم بدنبال جابجایی اجباری ساکنین محلی، ارمنی ها در مقام ساکنین اصلی آن خطه در آمدند. دلیل اصلی استقرار بیش از ١٣۰  هزار نفر ارمنی در آن منطقه و واگذاری خانه ها و زمین اهالی بومی به آنها،  اطمینان روسها از حمایتهای آتی آنها از امپراطوری روسیه بوده است.

اقامت ۸۱۷۴۹ نفر مسلمان و ۲۵۱۳۱ نفر ارمنی در ایالت ارمنی در سال ۱۸۵۲ ثبت شده است

ی. شوپن، معاون کالج، بنا بر دستور کنت پاسکویچ-اریوانسکی اوایل سال ۱۸۲۹ سرشماری کارگاهی ایالت ارمنی را انجام داده است. نتایج این سرشماری در دستنوشته ای مجلد به ۲۰ جلد بوده و در کتابی تحت عنوان “اثر تاریخی الحاق ایالت ارمنی به امپراطوری روسیه” به قلم وی در سال ۱۸۵۲ چاپ شده است. بنوشته شوپن، ایالت ارمنی دارای ۷۵۲ روستا بوده است

مسئله ارمني (افتراء فانتزي)، ادعاها و حقيقت ها نگاهی بر حقایق ماجرا جویانه اقلیت ارمنی و خولیای سقیم ارمنستان بزرگ

fars dili mansetحتما بخوانيد

ارمنستان بزرگ و یا ارمنستان متحد (!)، از سوی ارامنه از زاویه تاریخی و قومی مانند خاک ارامنه به قوه تخیل و پندار کشیده شده و ادعای یک سیاست ایردنتست (irredentist) که هدف متحد کردن ارمنستان را دارد می باشد. به غیره در اکثر این اراضی که امروز شرق تورکیه را تشکیل می دهد ادعای انجام گرفتن نسل کشی ارمنی (!) می شود. به علاوه اراضی جمهوری آذربایجان (شمالی)، آذربایجان جنوبی و گرجستان هم شامل ادعای معوق ارمنستان بزرگ می شود