اسناد

بیانیه یی از طرف رئیس جمهوری آذربایجان: شهر باکو، ١۲ می سال ١٩٩٥

جمهوری آذربایجان علیرغم عواقب سخت جنگ تحمیلی، اشغال بیش از بیست درصد از خاک کشور و بیرون رانده شدن و آواره گشتن افزون بر یک میلیون آذربایجانی از لانه و کاشانه خود، همواره از حل و فصل مسالمت آمیز و از راه سیاسی مناقشه ارمنستان-آذربایجان جانبداری کرده است.

واگذار شدن ایروان به ارمنی ها

 مصوبه شورای ملی آذربایجان در خصوص واگذاری شهر ایروان بعنوان مرکز سیاسی به ارمنی ها. (به تاریخ ۲۹ می سال ۱۹۱۸). بدنبال انحلال اتحادیه ماورای قفقاز در تاریخ ۲۶ می سال ۱۹۱۸، شورای ملی ارمنستان در تفلیس تأسیس جمهوری ارمنستان (آرارات) را اعلام کرد. روز ۲۹ می سال ۱۹۱۸ جلسه شورای ملی آذربایجان در تفلیس برگزار گردید. طبق صورت جلسه شماره ۳ آن جلسه، فتحعلی خان خویسکی گزارشی از نتایج مذاکرات انجام شده با شورای ملی ارمنی پیرامون سرحدات ارضی فدراسیونهای آذربایجانی و ارمنی ارایه داده است.