نقد و بررسی

روزنامه نگار نظامی انگلیس در باره ارمنی ها و داشناکی ها:

foto_dashnak2اسکتلند لیدل، روزنامه نگار نظامی انگلیس که در سال ١٩١٩ به قفقاز جنوبی و از جمله به قره باغ و زنگزور سفر کرده بود مینوشت: دلیل بدبختی ارمنی ها در این است که حزب داشناکسیون بر آنها حکمفرما است. این سازمان تروریستی انقلابی سالیان سال است که ارمنی ها را برای حمله علیه مسلمانها تحریک میکند. و بعد از آنکه پاسخ شایسته مسلمانها نصیبشان میشود این موضوع را سرتاسر جهان شایع میکنند تا رغبت جامعه جهانی نسبت به ارمنی های مظلوم و ستم  دیده را بدست بیاورند…. و در سایه تبلیغات سازمان یافته و ماهرانه یی که راه میاندازند حسن رغبتی که درخورشان نبوده بدست میاورند.

وی در ادامه مطالبی را از یک افسر انگلیسی که ظرف مدت چند سال

گئورگ اصلان: “ارمنی ها سنت دولت مداری نداشته اند “

Kəlbəcər rayonunda yerləşən Xudavəng məbədi

“ن. س.وارتاپتوف” مینویسد: ” با تسلیح شدن شدن به پرچم مسیحیت (کلیسای ارمنی) در همه دوره ها مشغول نابود کردن ملتهای آلبانیای باستانی و قره باغ (آرتساخ) بخش جدایی ناپذیر آن بوده است. ” و “همانطوریکه زمانی خودشان را بطرز ماهرانه ای با شرایط تاریخی تطبیق داده و در خدمت امپراطوری بیزانس، ساسانیان ایران، خلافت عربی و مغولها بوده اند، بعدها نیز به همان طریق به صفویان و امپراتوری روسیه خدمت کرده اند.” (ن. س. وارتاپتوف،”آثار مسیحی ماورای قفقاز” به زبان روسی)

خاچاتور آبویان: “دست کم ۵۰ درصد زبان ارمنی از واژه های ترکی تشکیل شده است…”

abovyan

 خاچاتور آبویان، نویسنده، استاد زبان و بنیانگذار ادبیات معاصر ارمنی میگوید: “ملت ما در زبان محاوره یی خود نه فقط برخی واژه های آذربایجانی بلکه کل جملات را به زبان آذربایجانی به کار میبرد.” (خاچاتور آبویان، مجموعه آثار، مجلد به ۵ جلد، ایروان، انتشارات فرهنگستان علوم ارمنستان، سال ۱۹۵۰، به زبان ارمنی)