قابل توجه

پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١

 

هم میهنان گرامی.

از سال ١٩٩٨ روز ٣١ مارس همه ساله بعنوان روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها در سطح ملی درجمهوری آذربایجان گرامی داشته میشود.

پیام حیدر علی اف رییس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان بمناسبت ٣١ مارس- روز گرامیداشت یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰٣

هم میهنان گرامی.

خطاب من به شما در رابطه با نسل کشی های روز ٣١ مارس که روز حزن و اندوه و حافظه تاریخی آذربایجانیان جهان است، میباشد.

پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١

پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١

هم میهنان گرامی.

از سال ١٩٩٨ روز ٣١ مارس همه ساله بعنوان روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها در سطح ملی درجمهوری آذربایجان گرامی داشته میشود.

سیاستهای شوم نسل کشی که در حق ملت آذربایجان اعمال شده، تاریخ طولانی دارد که به صدها سال بر میگردد. از بدو شروع قرن نوزدهم، اسکان گسترده و مستمر ارمنی ها در سرزمینهای تاریخی آذربایجان آغاز گردیده و سیاستهایی در راستای ایجاد دولت ارمنستان در جنوب قفقاز، طرد آذربایجانی ها از سرزمینهای اجدادی و زاد و بوم خویش و نیز تبعید آنها بصورت هدفمندی پیاده شده است.

بیانیه حیدر علی اف رئیس جمهور آذربایجان – ۱۱سپتامبر ۲۰۰۱

00467-terrorizm

حوادث تروریستی هولناک که، در ۱۱ سپتامبر در شهرهای نیو یورک و واشنگتن اتفاق افتاد، افکار عمومی آذربایجان را شدیداً تکان داده و اندوهگین کرده است. فاجعه وحشتناکی که، با تلفات هزاران نفر و ویرانی های بی شماری همراه بود، در قدرتمندترین کشور جهان رخ داده است. در آستانه قرن ۲۱ که، بشر با امیدهای فراوانی وارد آن می شود، تروریسم بعنوان جنایت جهان شمول، که مرزی نمی شناسد و بر علیه تمامی ارزشهای انسانی جهت گیر شده، بشکل بی سابقه ای در تاریخ نمایان گردیده است. گرچه امروز ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار گرفته است، این بلای دهشتناک بصورت بالقوه می تواند بر علیه همه کشورها و ملتها سمت گیری شود.