تبعید آذربایجانی ها

در قرن بیستم توپونیمهای ترکی موجود در ارمنستان به توپونیمهای ارمنی تغییر نام داده شده است.

Göyçə-xəritə

در کتابی تحت عنوان “Armenian acts of cultural terrorism”  به قلم جعفر قیاسی و ابراهیم بوزیئل از کتاب “اهالی ارمنستان شوروی” (چاپ سال ١٩٣٢) تألیفی کورکودیان اقتباس شده که تعداد دو هزار جای نام از کل ٢٣١۰ توپونیم موجود در ارمنستان در اوایل قرن بیستم میلادی ریشه ترکی داشته است.

تشکیل ولایت ارمنی و تبعید اولیه آذربایجانی ها

 1318967525_mppp

نخستین مرحله تبعید آذربایجانی ها از آذربایجان غربی یعنی ارمنستان کنونی با اشغال گرجستان شرقی از سوی روسیه و سیطره روسها بر مناطق شمشدیل و لورو پمبک در نتیجه این اشغال شروع شده است.

تغییر بافت جمعیتی ایروان

Azeris_from_Iravan

در سال ۱۸۹۷ میلادی تعداد  ۲۹۰۰۶ نفر در منطقه ایروان ساکن بوده که ۱۲۵۲۳ نفر آنها را ارمنی ها و ۱۲۳۵۹ نفرشان را نیز آذربایجانی ها تشکیل داده اند.

تعداد ۴۹۹۲۸ خانواده (۲۵۰۰۰۰ آذربایجانی) در سال ۱۹۸۸ از سرزمینهای پدری خود در جمهوری ارمنستان کنونی طرد شده اند

deportasiya

روند تغییر نامروستا ها و شهرستانهای آذربایجانی نشین با جای نامهای ارمنی (۲۳۱ روستا و شهرستان) در اراضی آذربایجان غربی که حال جمهوری ارمنستان نام دارد و نیز اعمال فشار به آذربایجانی ها در جهت تغییر بافت جمعیتی از بدو تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی ارمنستان (سالهای ۱۹۳۰-۱۹۲۰) در جریان بوده و در سال ۱۹۸۸ به نقطه اوج رسیده است.

مقاله تصویری در باره آوارگان آذربایجانی در مجله معروف آمریکایی درج شده است

 wall street

مجله مشهور ” وال استریت ژورنال” چاپ ایالات متحده آمریکا مقاله تصویری تحت عنوان “در جستجوی لانه و کاشانه: تصاویر “اد کاشی” از آوارگان اجباری آذربایجان” را منتشر کرده است. در این مقاله تهیه شده از سوی عکاس آمریکایی تأکید میشود چند هزار نفراز آنهایی که از خانه های پدری خویش در منطقه قره باغ کوهستانی در آذربایجان به زور اسلحه آواره شده اند، بیش از بیست سال میباشد که در سایر مناطق آن کشور سکونت دارند. نگارنده مطلب میافزاید که برخی از آوارگان به بناهای مخروبه تأسیسات دامداری به دید خانه های خود مینگرند در حالیکه برخی ها نیز بیست سال است که در انتظار برگشت به لانه و کاشانه خودشان لحظه شماری میکنند.