نقد و بررسی

(عدم) فعالیتهای رئیسان مشترک گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا

tecavuz-tehlil-atet

بیفعالیتی گروه مینسک امری است آشکار. سفرهایی برای تهیه گزارش و صدور بیانیه های پر از جملات مجهول از نشانه های بی فعالیتی۲۲ ساله گروه مینسک هستند.

از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۱۴ یعنی ظرف مدت ۲۲ سال در مجموع ۲۷ نفر از ۶ کشور ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده داشته اند که از این میان

یک نفر از ایتالیا، یک نفر از سوئد، یک نفر از فنلاند ،۷ نفراز روسیه، ۷ نفر از فرانسه و ۱۰ نفر از ایالات متحده آمریکا بوده اند.

بیست و دومین سالگرد اشغال شهر شوشا توسط ارامنه+تصاویر

 امروز سالگرد اشغال شهر شوشا از شهرهاي قره باغ جمهوری آذربايجان توسط ارامنه است.

 به گزارش مانیتورینگ سرویس قفقاز آناج به نقل از آپا، شهر شوشا كه مركز فرهنگ كهن ملت آذربایجان بشمار می رود، در طول قرن بیستم سه بار در معرض تجاوز ارامنه قرار گرفته است.