Netty2014 Nominants

خبر

عضو کنگره آمریکا بیانیه ای در رابطه با ۲۵ مین سالگرد فاجعه بیستم ژانویه صادر کرد

بیل شوستر یکی از رئیسان مشترک گروه کاری آذربایجان در کنگره ایالات متحده آمریکا بیانیه ای را در رابطه با فرا رسیدن ۲۵مین سالگرد فاجعه بیستم ژانویه صادر کرده است. در بیانیه این عضو کنگره آمریکا آمده است که روز بیستم ژانویه سال ۱۹۹۰ ارتش ۲۶ هزار نفره شوروی مجهز به سلاح های سنگین به سوی اهالی غیر نظامی باکو حمله کرده که در حال برگزاری تظاهرات مسالمت آمیزی بوده اند و در نتیجه این حمله صدها انسان کشته و یا زخمی شده اند. ب. شوستر این حادثه را بعنوان هشدار به سایر جماهیر شوروی برای جلوگیری از فروپاشی رژیم کمونیستی دانسته است.

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

 بی رحمی بیش از حد ملی گرایان ارمنی نسبت به انساندوستی، دلسوزی و میهن پرستی ملتهای ترک و آذربایجانی، یکی از دلایل اصلی بروز اختلاف نظرها بین ترکها و ارمنی ها بوده است.

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

نمایندگان داشناکی ها دسته های مسلح داوطلب متعددی را دور خود جمع کرده و بطور بی رحمانه یی زنان، کودکان، کهن سالان و معلولین را در سرزمینهای ترک به خاک و خون میکشیدند که صحنه عملیاتهای جنگی بود.