HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

BÖYÜK FÜZULİNİN KİTABLARI


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəkulla Bayramlı və “Şərq-Qərb” nəşriyyatının departament müdiri Sevil İsmayılova ilə Məhəmməd Füzulinin Azərbaycanda işıq üzü görmüş kitablarından  danışdıq.


ORXON-YENİSEY


Filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Dilbər Camali və Aysel Əhmədova ilə Orxon-Yenisey abidələrinin öyrənilməsindən danışdıq.

MİR CƏLAL


AMEA-nın müxbir üzvüfilologiya elmləri doktoru Tehran Əlişanoğlu  və filologiya elmləri doktoru Bədirxan Əhmədli ilə Mir Cəlal haqqında danışdıq.

ŞEYX MƏHƏMMƏD XİYABANİ


AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşları – böyük elmi işçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Həsən Səfəri və aparıcı elmi işçi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Sübhan Talıblı ilə Cənubi Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatının rəhbəri, mütəfəkkir və siyasətçi Şeyx Məhəmməd Xiyabani haqqında söhbət etdik.

ZİVƏR BƏY ƏHMƏDBƏYOV


Qonaqlarımız – tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Tarix kafedrasının müdiri Firdovsiyyə Əhmədova və memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti Fidan Mustafayeva ilə görkəmli memar Zivər bəy Əhmədbəyov barədə söhbət etdik.

CAVAD XAN


Tarix üzrə fəlsəfə doktorları Güntəkin Nəcəfli və Hacı Həsənovla Cavad xan haqqında danışdıq.