HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

ULKAN OLAYLARI


Qonaqlarımız Əlimürsəl Hacızadə və Əmirxan Məmmədvəliyev ilə Baykal Amur Magistralı, Ulkan qəsəbəsi və orada çalışmış həmvətənlərimiz haqqında danışdıq. 

BALLIQAYA QƏTLİAMI


Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Kəlbizadə və tədqiqatçı Sultan Hümbətov ilə Ballıqaya qətliamından danışdıq.

POSTQƏLƏBƏ PSİXOLOGİYAMIZ


Psixoterapevt Azad İsazadə və Xəzər Psixoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Mələk Kərimova ilə Qələbədən sonrakı psixologiyamız barədə danışdıq.

BU QALA BİZİM QALA


Tarix üzrə elmlər doktoru Tarix Dostiyev və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi Əhmədovla Azərbaycan qalaları haqqında danışdıq.

GÖYÇƏ

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Əhmədov və “Göyçə:Sədənağac-Güney” kitabının müəllifi Lütfiyar Nəsibovla Göyçə mahalında azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlar və soydaşlarımızın məruz qaldıqları deportasiyalar barədə danışdıq.