HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

ERMƏNİSTANIN TOPONİMIK CİNAYƏTLƏRİ


Filologiya üzrə elmlər doktoru İbrahim Bayramov və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəymirzə Şabıyevlə Ermənistanın toponimik cinayətləri haqqında danışdıq.

QAFQAZ İSLAM ORDUSU

Filologiya elmləri doktoru Minəxanım Nuriyeva (Təkləli) və tarix elmləri doktoru Mehman Süleymanovla söhbətləşdik.

Araz-Türk Cümhuriyyəti

Tarix üzrə fəlsəfə doktorları Kamran İsmayılov və Ələmdar Şahverdiyev ilə Araz Türk Cümhuriyyəti barədə söhbət etdik.