HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

BU QALA BİZİM QALA


Tarix üzrə elmlər doktoru Tarix Dostiyev və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi Əhmədovla Azərbaycan qalaları haqqında danışdıq.

GÖYÇƏ

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəxtiyar Əhmədov və “Göyçə:Sədənağac-Güney” kitabının müəllifi Lütfiyar Nəsibovla Göyçə mahalında azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımlar və soydaşlarımızın məruz qaldıqları deportasiyalar barədə danışdıq.

SÜNİK

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Əziz Ələkbərli və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafa ilə Sünik tarixindən danışdıq.

ERMƏNİSTANIN TOPONİMIK CİNAYƏTLƏRİ


Filologiya üzrə elmlər doktoru İbrahim Bayramov və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Bəymirzə Şabıyevlə Ermənistanın toponimik cinayətləri haqqında danışdıq.

BİZİM QARABAĞ BİZİM ƏDƏBİYYATDA

Qonaqlarımız Azərbaycan Respublikasının Əməkdar İncəsənət Xadimi, yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəyli və yazıçı Şərif Ağayar ilə yurdundan-yuvasından didərgin düşmüş soydaşlarımızın həyat səhnələrinin, ümumilikdə Qarabağ mövzusunun bizim nəsrdə inikası barədə söhbət etdik.

QAFQAZ İSLAM ORDUSU

Filologiya elmləri doktoru Minəxanım Nuriyeva (Təkləli) və tarix elmləri doktoru Mehman Süleymanovla söhbətləşdik.