HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

CÜMHURİYYƏTİMİZİN TANINMASI

Tarix elmləri doktoru, professor Solmaz Rüstəmova-Tohidi və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən Hətəmov ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tanınması tarixindən danışdıq.

 

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafa və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Güldəniz Qocayeva ilə birlikdə bu il 150 yaşı tamam olan görkəmli yazıçı və ictimai-siyasi xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev barədə söhbət etdik.

 

“BOZ” (?) SAHƏ

Politoloq Fuad Çıraqov və araşdırmaçı Araz Aslanlı ilə “boz sahələr” fenomeni barədə danışdıq.

IMPAKT FAKTOR!

Filologiya elmləri doktoru, professor Həbib Zərbəliyev və filologiya elmləri doktoru İlham Tahirov ilə azərbaycanlı tədqiqatçıların “impact faktorlu jurnal”larda çap olunması barədə danışdıq.