HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

Araz-Türk Cümhuriyyəti

Tarix üzrə fəlsəfə doktorları Kamran İsmayılov və Ələmdar Şahverdiyev ilə Araz Türk Cümhuriyyəti barədə söhbət etdik.

 

BİZİM JURNALİST XARİCİ MEDİADA

Jurnalist, “Xalq Cəbhəsi” qəzetinin əməkdaşı Əli Zülfüqaroğlu və AMEA Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantı, siyasi elmlər üzrə tədqiqatçı Səid Musayev ilə azərbaycanlı jurnalist və tədqiqatçıların xarici mediada iştirakı haqqında söhbət etdik.

“POCKET BOOK”?!

“CBS” mətbəəsinin texniki redaktoru Cəsarət Qasımov və “Şərq-Qərb” nəşriyyatının kommersiya departamentinin direktoru Xilqət Əsədovla cib kitablarından danışdıq.

BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ – ÜÇÜNCÜ SÖHBƏT

Birinci söhbət – http://1905.az/boyuk-v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99si/

 

İkinci söhbət – http://1905.az/boyuk-v%c9%99t%c9%99n-muharib%c9%99si-ikinci-sohb%c9%99t/?fbclid=IwAR0ANKO5Xv2hwGdsunfn_Z7zKyrcmNtfDI7iXFUYDK2hHib6k9Ze3fgeMmo

 

Böyük Vətən müharibəsi haqqında üçüncü söhbətimizin iştirakçıları tarix üzrə fəlsəfə doktoru Günay Hüseyn və AMEA-nın Tarix İnstitutunun dissertantı Ruslan Ağamalıyevdir.