HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

AZAD MİRZƏCANZADƏ


Texnika elmləri doktoru Eldar Şahbazov və iqtisad elmləri doktoru Əhməd Qəşəmoğlu ilə akademik  Azad Mirzəcanzadə barədə söhbət etdik.

FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİ


Tədqiqatçı Pərixanım Mikayılqızı və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Faiq Ələkbərli ilə bu il 160 yaşı tamam olan görkəmli maarifçi və mütəfəkkir Firidun bəy Köçərli barədə söhbət etdik.


UZUN HƏSƏN


A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun “Azərbaycanın XV-XVIII əsrlər tarixi” şöbəsinin müdiri, tarix üzrə elmlər doktoru Tofiq Nəcəfli və Heydər Əliyev Mərkəzinin Tədbirlər və sərgilər departamentinin şöbə müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Səbuhi Əhmədovla Ağqoyunlu imperiyasının banisi Həsən Padşah Bayandurdan danışdıq.

NAR TƏSVİRİ SƏNƏTİMİZDƏ


Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasının dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Samir Sadıqov və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllimi, sənətşünas Türkanə Abbaszadə ilə Azərbaycan təsviri sənətində nar obrazı haqqında danışdıq.

AZƏRBAYCANDA ENSİKLOPEDİYA


“Altun-kitab” nəşriyyatının direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, AZLEKS layihəsinin rəhbəri Rafiq İsmayılov və “Diplomatiya Ensiklopedik lüğəti”nin məsul katibi, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Aqil Şahmuradov ilə ensiklopediyadan danışdıq.


MƏNZİL MƏSƏLƏSİ


Daşınmaz əmlak üzrə ekspertlər Elnur Fərzəliyev və Ramil Osmanlı ilə söhbətləşdik.