HƏVƏNGDƏSTƏ

hƏVƏNGDƏSTƏ

kvartet

PLAGIAT?!


Bugünkü qonaqlarımız – filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə Məmmədli və araşdırmaçı jurnalist Bəybala Mirzəyev ilə  Azərbaycanda elm sahəsində mövcud olan plagiat barəsində söhbət etdik.

ULKAN OLAYLARI


Qonaqlarımız Əlimürsəl Hacızadə və Əmirxan Məmmədvəliyev ilə Baykal Amur Magistralı, Ulkan qəsəbəsi və orada çalışmış həmvətənlərimiz haqqında danışdıq. 

BALLIQAYA QƏTLİAMI


Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Elnur Kəlbizadə və tədqiqatçı Sultan Hümbətov ilə Ballıqaya qətliamından danışdıq.

POSTQƏLƏBƏ PSİXOLOGİYAMIZ


Psixoterapevt Azad İsazadə və Xəzər Psixoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Mələk Kərimova ilə Qələbədən sonrakı psixologiyamız barədə danışdıq.