نقد و بررسی

قره باغ و نقش روسیه در بحران دویست ساله آن

روسیه پس از قرارداد های گلستان و ترکمنچای اهالی مسلمان قره باغ را تهدیدی برای منافع خود می دید، تهدیدی که ترس پیوستن دوباره قفقاز به ایران را در جان روس ها زنده می کرد. دلبستگی اهالی مسلمان قره باغ به اسلام و ایران روسیه را مجاب کرد که جمعیت اقلیت ارمنی وفادار به خود در این منظقه را افزایش دهد.

سرویس قفقاز آناج: اسناد معتبری حکایت از این دارد که امپراطوری روسیه از سال های دور درپی کوچاندن ارامنه به قفقاز جنوبی بوده است، تا از این طریق در مقابل امپراطوری عثمانی و ایران اهرم فشار داشته باشد و تاسیس اولین گروه های نظامی چریکی بین ارامنه مهاجر و قتل عام مسلمانان در شرق ترکیه و شمال غرب ایران در شهر هایی چون خوی ،سلماس و خود ارومیه صحه ای بر این مدعاست.

پاکسازی نژادی صورت گرفته در شهر های قره باغ، و اسکان دادن ارامنه مهاجر به منطقه از اولویت های روسیه از سال های دور بوده است. سیاستی که منجر به قتل هزاران مسلمان شیعه در طی دویست سال گذشته شده است.

واگذار شدن ایروان به ارمنی ها

 مصوبه شورای ملی آذربایجان در خصوص واگذاری شهر ایروان بعنوان مرکز سیاسی به ارمنی ها. (به تاریخ ۲۹ می سال ۱۹۱۸). بدنبال انحلال اتحادیه ماورای قفقاز در تاریخ ۲۶ می سال ۱۹۱۸، شورای ملی ارمنستان در تفلیس تأسیس جمهوری ارمنستان (آرارات) را اعلام کرد. روز ۲۹ می سال ۱۹۱۸ جلسه شورای ملی آذربایجان در تفلیس برگزار گردید. طبق صورت جلسه شماره ۳ آن جلسه، فتحعلی خان خویسکی گزارشی از نتایج مذاکرات انجام شده با شورای ملی ارمنی پیرامون سرحدات ارضی فدراسیونهای آذربایجانی و ارمنی ارایه داده است.

دوره شوروی “ادعاهای ارمنی”

foto

 تسلط مجدد روسیه بر قفقاز جنوبی اوضاع سیاسی در منطقه را تغییر داد. مهمترین ویژگیهای شرایط نوین عبارت بودند از احیای دوباره امپراطوری روس تحت عناوین دروغین و برچیده شدن مظاهر استقلال دولتی.

از لابلای اسناد آرشیو دولتی وین در خصوص قتل عام سال ۱۹۱۸

 

ru soyqirim_tehlil_manshet

بلشویک ها اعلام میکنند که ما موظفیم که تا ساعت ۵ بعد از ظهر ۲۱ ماه مارس به تاتارها برای تحویل دادن سلاح هایشان و تبعیت از دولت شوروی مهلت بدهیم. ارامنه اعلام بیطرفی نموده اند. آنها نمایندگان خود را به پیش تاتارها فرستاده و بصورت کاملا دقیقی اعلام کردند که قصد سازش با بلشویکها را ندارند.