دولت ارمنی

گفته های ارمنی ها در باره خودشان

در سال ۱۸۸۳ تعداد ۱۵۹۹۲ نفر از اهالی ۱۸۷۶۶ نفره شهر ایروان را آذربایجانی ها تشکیل میدادند. در سال ۱۸۶۶ نیز ۲/۸۵ در صد اهالی یعنی ۲۳۶۲۶ نفر از جمعیت ۲۷۲۴۶ نفره آن شهرعبارت از آذربایجانی ها بوده است.

از لابلای اسناد آرشیو دولتی وین در خصوص قتل عام سال ۱۹۱۸

 

ru soyqirim_tehlil_manshet

بلشویک ها اعلام میکنند که ما موظفیم که تا ساعت ۵ بعد از ظهر ۲۱ ماه مارس به تاتارها برای تحویل دادن سلاح هایشان و تبعیت از دولت شوروی مهلت بدهیم. ارامنه اعلام بیطرفی نموده اند. آنها نمایندگان خود را به پیش تاتارها فرستاده و بصورت کاملا دقیقی اعلام کردند که قصد سازش با بلشویکها را ندارند.