پیدا شدن” ارامنه”

اقامت ۸۱۷۴۹ نفر مسلمان و ۲۵۱۳۱ نفر ارمنی در ایالت ارمنی در سال ۱۸۵۲ ثبت شده است

ی. شوپن، معاون کالج، بنا بر دستور کنت پاسکویچ-اریوانسکی اوایل سال ۱۸۲۹ سرشماری کارگاهی ایالت ارمنی را انجام داده است. نتایج این سرشماری در دستنوشته ای مجلد به ۲۰ جلد بوده و در کتابی تحت عنوان “اثر تاریخی الحاق ایالت ارمنی به امپراطوری روسیه” به قلم وی در سال ۱۸۵۲ چاپ شده است. بنوشته شوپن، ایالت ارمنی دارای ۷۵۲ روستا بوده است

مسئله ارمني (افتراء فانتزي)، ادعاها و حقيقت ها نگاهی بر حقایق ماجرا جویانه اقلیت ارمنی و خولیای سقیم ارمنستان بزرگ

fars dili mansetحتما بخوانيد

ارمنستان بزرگ و یا ارمنستان متحد (!)، از سوی ارامنه از زاویه تاریخی و قومی مانند خاک ارامنه به قوه تخیل و پندار کشیده شده و ادعای یک سیاست ایردنتست (irredentist) که هدف متحد کردن ارمنستان را دارد می باشد. به غیره در اکثر این اراضی که امروز شرق تورکیه را تشکیل می دهد ادعای انجام گرفتن نسل کشی ارمنی (!) می شود. به علاوه اراضی جمهوری آذربایجان (شمالی)، آذربایجان جنوبی و گرجستان هم شامل ادعای معوق ارمنستان بزرگ می شود