خبر

آتش بس در نوار جبهه از سوی ارمنستان نقض میشود

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان رژیم آتش بس حاکم بر نوار جبهه را نقض کرده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان طی شب گذشته و بامداد امروز از مواضع خود در روستای چیناری در منطقه بئرد در ارمنستان به سوی مواضع نیروهای مسلح آذربایجان واقع در روستای آغ بولاغ در منطقه طاووس تیراندازی کردند.

رژیم آتش بس از سوی ارمنستان نقض میشود

 واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ادامه نقض رژیم آتش بس مواضع نیروهای مسلح آذربایجان را زیر آتش قرار داده اند.

به گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، در ۲۴ ساعت گذشته واحدهای نظامی ارمنی در ۲۴ مورد رژیم آتش بس را در نقاط مختلف خط جبهه پایمال کرده اند.

ارمنستان همچنان رژیم آتش بس را نقض میکند

احدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان همچنان مقررات رژیم آتش بس در نوار جبهه ارمنستان-آذربایجان را نقض میکنند.

بنا بر گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، نیروهای اشغالگر ارمنستان در ۲۴ ساعت گذشته در ۱۹ مورد رژیم آتش بس را در نقاط مختلف خط جبهه پایمال کرده اند.