آتش بس ادامه دارد

تیراندازی نیروهای ارمنی به سوی مواضع ارتش آذربایجان در جبهه

واحدهای وابسته به ارتش اشغالگر ارمنستان در ۵۶ مورد رژیم آتش بس در جبهه را نقض کرده اند.

بنا بر گزارش وزارت دفاع جمهوری آذربایجان مندرج در وب سایت رسمی آن وزارتخانه، یگانهای نظامی ارمنستان در طول روز ۹ ژانویه از مواضع خود در نزدیکی روستاهای چیله بؤرت، گؤی آرخ و قیزیل اوبا منطقه ترتر، روستای تاپ قره قویونلو در منطقه گورانبوی، روستاهای یوسف جانلی، مرزیلی، نمیرلی، جواهرلی، شیخلار، شوراآباد، ساریجالی، کنگرلی و قره قاشلی در منطقه آغدام، روستای کوروپاتکینو در منطقه خوجاوند و روستاهای هورادیز، آشاقی سید احمدلی و آشاقی عبدالرحمنلی در منطقه فضولی و روستای مهدیلی در منطقه جبرائیل و نیز از ارتفاعات موجود در مناطق گورانبوی، خوجاوند و فضولی مواضع ارتش ملی جمهوری آذربایجان را مورد هدف قرار داده اند.

براساس این گزارش درسایه شلیک تلافی جویانه ارتش آذربایجان موارد نقض رژیم آتش بس از سوی دشمن پایان یافته است.

1905.az