نسل کشی آذربایجانی ها

عضو کنگره آمریکا بیانیه ای در رابطه با ۲۵ مین سالگرد فاجعه بیستم ژانویه صادر کرد

بیل شوستر یکی از رئیسان مشترک گروه کاری آذربایجان در کنگره ایالات متحده آمریکا بیانیه ای را در رابطه با فرا رسیدن ۲۵مین سالگرد فاجعه بیستم ژانویه صادر کرده است. در بیانیه این عضو کنگره آمریکا آمده است که روز بیستم ژانویه سال ۱۹۹۰ ارتش ۲۶ هزار نفره شوروی مجهز به سلاح های سنگین به سوی اهالی غیر نظامی باکو حمله کرده که در حال برگزاری تظاهرات مسالمت آمیزی بوده اند و در نتیجه این حمله صدها انسان کشته و یا زخمی شده اند. ب. شوستر این حادثه را بعنوان هشدار به سایر جماهیر شوروی برای جلوگیری از فروپاشی رژیم کمونیستی دانسته است.

پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١

 

هم میهنان گرامی.

از سال ١٩٩٨ روز ٣١ مارس همه ساله بعنوان روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها در سطح ملی درجمهوری آذربایجان گرامی داشته میشود.

پیام حیدر علی اف رییس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان بمناسبت ٣١ مارس- روز گرامیداشت یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰٣

هم میهنان گرامی.

خطاب من به شما در رابطه با نسل کشی های روز ٣١ مارس که روز حزن و اندوه و حافظه تاریخی آذربایجانیان جهان است، میباشد.

پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١

پیام حیدر علی اف رئیس جمهوری آذربایجان به ملت آذربایجان به مناسبت ٣١ مارس- روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها، شهر باکو، ٢٧ مارس سال ٢۰۰١

هم میهنان گرامی.

از سال ١٩٩٨ روز ٣١ مارس همه ساله بعنوان روز یاد خاطره قربانیان نسل کشی آذربایجانی ها در سطح ملی درجمهوری آذربایجان گرامی داشته میشود.

سیاستهای شوم نسل کشی که در حق ملت آذربایجان اعمال شده، تاریخ طولانی دارد که به صدها سال بر میگردد. از بدو شروع قرن نوزدهم، اسکان گسترده و مستمر ارمنی ها در سرزمینهای تاریخی آذربایجان آغاز گردیده و سیاستهایی در راستای ایجاد دولت ارمنستان در جنوب قفقاز، طرد آذربایجانی ها از سرزمینهای اجدادی و زاد و بوم خویش و نیز تبعید آنها بصورت هدفمندی پیاده شده است.