ناظم مصطفی: هم در جریان نسل کشی های سال ١٩١٨ و هم در جریان جنگ جهانی اول محور حمله ارمنی ها یکی بوده است

Nazim Mustafa

  ناظم مصطفی دکترای تاریخ، رئیس شعبه ای در کتابخانه ریاست جمهوری و کارمند علمی انستیتوی تاریخ آکادمی علوم جمهوری آذربایجان است. وی بعنوان نگارنده سلسله مطالبی پیرامون تاریخ قره باغ، نخجوان و خان نشینی ایروان مفتخر به دریافت جایزه دولتی شده است. یکی از محققین اصلی موضوع  کشتارهای سالهای ١٩٠٦١٩٠٥ محسوب میشود.

سولماز رستم اوا توحیدی: “جمهوری دموکراتیک آذربایجان بخاظر اشغالگری شوروی، مجال تصمیم گیری سیاسی در مورد کشتارهای سال ١٩١٨ نداشته است”

solmaz tov

پرفسور سولماز رستم اوا-توحیدی، دکترای علوم تاریخ، کارمند علمی ارشد انستیتوی خاورشناسی بنام ضیا بنیاداف در آکادمی ملی علوم آذربایجان میباشد. وی مؤلف آثاری در زمینه نسل  کشی سال ١٩۰٥ از جمله “باکو، مارس سال ١٩١٨، کشتارهای آذربایجان به تصویر اسناد”، “قوبا، مارس-آوریل سال ١٩١٨: کشتار مسلمانان به روایت اسناد”، و غیره و همچنین تهیه کننده فتو آلبومی موسوم به “کشتارهای سال ١٩١٨ آذربایجان به روایت اسناد و تصاویر” است.