منطقه کلبجر

منطقه کلبجر

منطقه کلبجر یکی از واحدهای ارضی جمهوری آذربایجان میباشد که  در سال ۱۹۳۰ تأسیس شده است. در قسمت مرکزی قفقاز صغیر قرار دارد. از غرب با ارمنستان مرز مشترک دارد. این منطقه با مرکزیت شهر کلبجر در زمینی به مساحت ۳۰۵۴ کیلومتر مربع واقع گشته است. جمعیت کلبجر بنا بر آمار اول ژانویه سال ۲۰۰۶ بالغ بر ۷۳۶۰۰ نفر میباشد.