منطقه قوبادلی

منطقه قوبادلی

 منطقه قوبادلی یکی از واحدهای ارضی جمهوری آذربایجان میباشد که  در سال ۱۹۳۳ تأسیس شده است. در گوشه غربی رشته کوههای قفقاز صغیر واقع شده است. از غرب با ارمنستان مرز مشترک دارد. این منطقه با مرکزیت شهر قوبادلی دارای مساحت ۸۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۳۵۷۰۰ نفر میباشد. (بنا بر آمار اول ژانویه سال ۲۰۰۶)